Φωνοθεραπεία

Οι θεραπευτές του κέντρου είναι εκπαιδευμένοι στην φωνοθεραπεία με την τεχνική Intergrated Voice Therapy, (συγχρονή εξέλιξη της μεθόδου Voicecraft της Alison Bagnall). Αρχή αυτής της μεθόδου είναι η αντιμετώπιση της φωνής του ανθρώπου ως σωματική λειτουργία, όπου ανταποκρινόταν επάξια στις φωνητικές απαιτήσεις του ατόμου, μέχρι που μετά από μια ξαφνική αύξηση του φωνητικού έργου παρουσιάστηκε πρόβλημα στην φωνή.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα με διαταραχές φωνής που οφείλονται σε οργανικές ή λειτουργικές δυσκολίες του λάρυγγα (οίδημα, όζους, πολύποδες, φωνητική κόπωση κ.α.). Επίσης, οι ίδιες τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν και σε στοματοκινητικές διαταραχές, διαταραχές ροής, δυσαρθρίες, δυσκολίες ρινικότητας και κάποια νευρολογικά προβλήματα (π.χ. Parkinson).

Σκοπός της τεχνικής Intergrated Voice Therapy είναι η επαναφορά της υγειούς λειτουργίας της φωνής και η βελτίωση των φωνητικών δεξιοτήτων με ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων της. Έτσι, το άτομο μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε κάθε φωνητική πρόκληση, επηρεάζοντας ταυτόχρονα θετικά και την ψυχολογία του.