Μαθησιακές δυσκολίες

Προειδοποιητικές ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών στη προσχολική ηλικία

 

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες συνήθως φανερώνονται από την αρχή της φοίτησης στο σχολείο. Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται ως δυσκολίες που μπορεί να εμποδίσουν την μάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. Για κάποιον που δεν έχει παρατηρήσει το παιδί κατά την μαθησιακή διαδικασία είναι δύσκολο να αντιληφθεί το πρόβλημα.