Χρήσιμα

  Τα παιδιά σε ηλικία 18 μηνών μπορούν να βαδίσουν ανεξάρτητα, να τρέξουν, να πιάσουν και να αφήσουν πράγματα, ενώ στα 2 έτη βελτιώνεται η ισορροπία τους και συγχρονίζουν καλύτερα τα άνω άκρα.
    Ναι! Οι ενήλικες παραπέμπονται σε λογοθεραπευτή αν έχει επηρεαστεί ο λόγος τους έπειτα από εγκεφαλικό ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Επίσης, οι λογοθεραπευτές αναλαμβάνουν ενήλικες με διαταραχές φωνής, κατάποσης, Alheimer, Parkinson κ.α.
Επισκεφθείτε άμεσα ένα Ωτορυνολαρυγγολόγο ο οποίος σε συνεργασία με έναν Λογοθεραπευτή- Φωνοθεραπευτή θα αξιολογήσουν την κατάσταση σας και θα σας προτείνουν την κατάλληλη παρέμβαση.
Μπορεί να πρόκειται για φυσιολογική δυσρυθμία, δηλαδή μία εξελικτική φάση στην ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού που δεν θα διατηρηθεί. Παρατηρείστε την ένταση των επαναλήψεων και το χρονικό διάστημα που παρουσιάζονται. Αν δεν μειωθεί η ένταση και διαρκεί πάνω από 3 μήνες απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.
  Τα παιδιά σε ηλικία 12 μηνών μπορούν να φάνε κομματιασμένη τροφή με κουτάλι, και ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία με το χέρι, ενώ στα 2,5 έτη μπορεί να φάει επαρκώς με μικρή βοήθεια και μικρή απώλεια. Συνεπώς καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή για μια εκτίμηση.
  Η ηλικία κατάκτησης του φωνήματος «ρ» ορίζεται ως τα 5.6-6 έτη. Καλό θα ήταν όμως να έχει κατακτηθεί ο ήχος πριν την εισαγωγή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο για να μην προκύψουν τυχόν δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή.
Σύμφωνα με τα αναπτυξιακά ορόσημα ομιλίας τα παιδιά σε ηλικία 12 μηνών επικοινωνούν με λέξεις και σε ηλικία 3 ετών σχηματίζουν απλές προτάσεις. Συνεπώς καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε ειδικό για μία λογοθεραπευτική αξιολόγηση.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. για τους περισσότερους τύπους διαταραχών δικαιολογεί μέχρι 225€/ μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης παραπεμπτικού ανατρέξτε στην αντίστοιχη καρτέλα.
Είναι σημαντική η έγκαιρη παρέμβαση, διότι θα βοηθήσει το παιδί να καλύψει το αναπτυξιακό χάσμα που δημιουργείται με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και θα αποφευχθεί η ανάπτυξη δευτερογενών επιπτώσεων, όπως χαμηλή αυτοπεποίθηση, αποφυγή επικοινωνίας και μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση. Καλό είναι πριν πάει το παιδί στο δημοτικό να έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των δυσκολιών του, ώστε να μην προκύψουν δυσκολίες μαθησιακού επιπέδου
Η διάρκεια εξαρτάται τόσο από τις δυσκολίες και την φύση της διαταραχής, όσο και από το ρυθμό που ανταποκρίνεται το κάθε περιστατικό, αλλά και την διάθεση για συνεργασία και τη θέληση του ίδιου και του περιβάλλοντός του. Συνήθως, τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή σε σύντομο χρονικό διάστημα.