Το παιδί μου είναι 3 ετών και επικοινωνεί μόνο με μεμονωμένες λέξεις. Χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης;

Σύμφωνα με τα αναπτυξιακά ορόσημα ομιλίας τα παιδιά σε ηλικία 12 μηνών επικοινωνούν με λέξεις και σε ηλικία 3 ετών σχηματίζουν απλές προτάσεις. Συνεπώς καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε ειδικό για μία λογοθεραπευτική αξιολόγηση.