Διαταραχές Ομιλίας

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Δ.Α.Ε.)

"O ΩΡΛ είπε ότι το παιδί μου ακούει όλους τους ήχους, αλλά του μιλάω και δεν με ακούει"
 

Συχνά γονείς αναφέρουν την παραπάνω φράση, που φαίνεται, είτε παράλογη, είτε να βρίσκει δύσκολα απάντηση. Η απάντηση ίσως βρίσκεται σε μία διαταραχή που ονομάζεται Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Αρκετά είναι εκείνα τα παιδιά που κομπιάζουν κατά την παραγωγή ομιλίας σε μια προσπάθεια να συνηθίσουν τη χρήση νέων λέξεων, μεγαλύτερων λέξεων ή στην προσπάθεια να πούνε τις λέξεις σωστά και να τις ενώσουν σε προτάσεις. 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

Τα παιδιά με αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία παρουσιάζουν δυσκολία στο να κάνουν και να συντονίσουν τις ακριβείς κινήσεις που απαιτούνται για την παραγωγή καθαρής ομιλίας, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο πραγματικό στοιχείο βλάβης σε νεύρα και μύες. Συχνά δυσκολεύονται στην παραγωγή μεμονωμένων ήχων και συνεχόμενων φωνημάτων για την παραγωγή λέξεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος τους να είναι ακατάληπτος. Επίσης, τα παιδιά με αυτή τη διάγνωση, έχουν καλή κατανόηση και ξέρουν τι θελουν να πουν.

Pages