Διαταραχές Φωνής

Διαταραχές φωνής και η συμβολή του λογοθεραπευτή στην αντιμετώπιση τους

Η φωνή είναι  το  αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του αναπνευστικού συστήματος, του λάρυγγα και του ηχητικού συστήματος. Ο αέρας που εκπνέεται από τους πνεύμονες διέρχεται από τις φωνητικές χορδές οι οποίες πάλλονται με αποτέλεσμα τη δημιουργία της φωνής.

Συχνά, η ποιότητα της φωνής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται  η παραγωγή φωνής. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: