Διαταραχές Λόγου

ΗΧΟΛΑΛΙΑ

 

 

Η ηχολαλία είναι η αυθόρμητη επανάληψη της ομιλίας των άλλων, δηλαδή η επανάληψη λέξεων, φράσεων και προτάσεων, χωρίς να καταλαβαίνει το άτομο απόλυτα τι λέει. Μπορεί να ηχολαλούν τα λόγια κάποιου συνομιλητή ή και λόγια από σειρές ή ταινίες την ίδια στιγμή που τα ακούνε ή ετεροχρονισμένα. Συνήθως, παρατηρείται σε παιδιά που είναι στο φάσμα του Αυτισμού και γίνεται πιο έντονη σε καταστάσεις, όπου υπάρχει συναισθηματική φόρτιση και υπερδιέγερση, όπως πίεση, θυμός ή χαρά.

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων μέσα από κοινωνικές ιστορίες και παιχνίδι

Eνα παιδί που δεν έχει επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες δυσκολεύεται να παίξει ομαδικά, να αποκτήσει και να διατηρήσει φίλους, να προσαρμοστεί στο εκάστοτε σχολικό πλαίσιο και γενικά να ακολουθεί κανόνες και διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με διαταραχές, όπως ο Αυτισμός ή η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας, δεν συντελείται ως αποτέλεσμα τυπικής  ωρίμανσης αλλά ως μια μαθημένη συμπεριφορά.

Δραστηριότητες για να ενισχύσετε την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας

Περίπου στην ηλικία των 2 ετών ένα παιδί έχει κατανοητή ομιλία που αποτελείται από περίπου 100 λέξεις, σχηματίζοντας φράσεις και ερωτήσεις, ενώ το ίδιο μπορεί να κατανοήσει έως και 300 λέξεις.