Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης

Παιδιά και άρνηση/αδυναμία λήψης στερεών τροφών

Στον πρώτο χρόνο της ζωής τους τα παιδιά τρώνε «πατημένες» και ψιλοκομμένες τροφές, ενώ τον δεύτερο χρόνο υπάρχει μεγάλη αύξηση των υφών που μπορούν να διαχειριστούν, έστω και με διαφυγή φαγητού και σιέλου όσο μασάνε, η οποία εξαλείφεται μέχρι τα 2,5 έτη. 

Όλο και περισσότερα παιδιά τείνουν να μην ακολουθούν την παραπάνω πορεία εξέλιξης σίτισης, αποφεύγοντας στερεές τροφές, όπως το κρέας, και προτιμώντας ρευστές και πολτοποιημένες τροφές. 

Όμως, γιατί συμβαίνει αυτό;