Διαδικασία έκδοσης Παραπεμπτικού

Η διαδικασία για την έκδοση παραπεμπτικού που πρέπει να ακολουθήσετε για την αποζημίωση των δαπανών για τις θεραπείες είναι η παρακάτω:

Βήμα 1

Τηλεφωνήστε στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Μυτιλήνης στο τηλέφωνο 2251046774 για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Βήμα 2

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση θα εκδοθεί ένα έγγραφο στο οποίο θα αναγράφονται συνοπτικά οι δυσκολίες που διαγνώστηκαν, καθώς και ο αριθμός των συνεδριών ανά ειδικότητα που δικαιολογούνται μηνιαίως και η διάρκεια ισχύος του παραπεμπτικού

Βήμα 3

Κάθε μήνα καταθέτετε στον Ε.Ο.Π.Π.Υ τα εξής:

α) την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα παίρνετε κάθε μήνα από το κέντρο που κάνετε θεραπείες,

β) αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του θεραπευτή σας, 

γ) αντίγραφο του παραπεμπτικού που σας εκδόθηκε από το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.

δ) ένα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να γίνει η εκκαθάριση των χρημάτων.

Για στρατιωτικούς:

Κάθε μήνα ο παιδίατρός σας γράφει στο βιβλιάριο ασθενείας τις συνεδρίες που σας δικαιολογούνται και έπειτα το σφραγίζει ο θεραπευτής σας. 

Έπειτα η διαδικασία είναι ίδια. Πιο συγκεκριμένα, καταθέτετε στην αρμόδια υπηρεσία του στρατού τα εξής:

α) την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα παίρνετε κάθε μήνα από τον κέντρο κάνετε τις θεραπείες σας,

β) αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του θεραπευτή σας, 

γ) αντίγραφο του παραπεμπτικού που σας εκδόθηκε από το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο 

δ) έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να γίνει η εκκαθάριση των χρημάτων.

Βήμα 4

Όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού σας καλέστε στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο για να κλείσετε εκ νέου ραντεβού, (εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι δυσκολίες του παιδιού σας). Ζητείστε από τον θεραπευτή που συνεργάζεστε να συντάξει μια έκθεση με την πορεία του παιδιού σας, ώστε να τους παρέχετε μια πιο σαφή εικόνα του παιδιού σας.  

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία διαβάστε το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. ή επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινίσεις.