Το παιδί μου είναι 1,5 ετών και κάνει μόνο λίγα βήματα μόνο του χωρίς βοήθεια.

 

Τα παιδιά σε ηλικία 18 μηνών μπορούν να βαδίσουν ανεξάρτητα, να τρέξουν, να πιάσουν και να αφήσουν πράγματα, ενώ στα 2 έτη βελτιώνεται η ισορροπία τους και συγχρονίζουν καλύτερα τα άνω άκρα.