Το παιδί μου είναι 4 ετών και δεν λέει το «ρ». Είναι φυσιολογικό;

 

Η ηλικία κατάκτησης του φωνήματος «ρ» ορίζεται ως τα 5.6-6 έτη. Καλό θα ήταν όμως να έχει κατακτηθεί ο ήχος πριν την εισαγωγή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο για να μην προκύψουν τυχόν δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή.