Το παιδί μου είναι 3 ετών και μερικές φορές επαναλαμβάνει την πρώτη συλλαβή των λέξεων. Να ανησυχήσω;

Μπορεί να πρόκειται για φυσιολογική δυσρυθμία, δηλαδή μία εξελικτική φάση στην ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού που δεν θα διατηρηθεί. Παρατηρείστε την ένταση των επαναλήψεων και το χρονικό διάστημα που παρουσιάζονται. Αν δεν μειωθεί η ένταση και διαρκεί πάνω από 3 μήνες απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.