Καλύπτεται το κόστος της λογοθεραπείας από τον ασφαλιστικό μου φορέα;

Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. για τους περισσότερους τύπους διαταραχών δικαιολογεί μέχρι 225€/ μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης παραπεμπτικού ανατρέξτε στην αντίστοιχη καρτέλα.