Πότε να ξεκινήσει το παιδί μου λογοθεραπεία;

Είναι σημαντική η έγκαιρη παρέμβαση, διότι θα βοηθήσει το παιδί να καλύψει το αναπτυξιακό χάσμα που δημιουργείται με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και θα αποφευχθεί η ανάπτυξη δευτερογενών επιπτώσεων, όπως χαμηλή αυτοπεποίθηση, αποφυγή επικοινωνίας και μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση.

Καλό είναι πριν πάει το παιδί στο δημοτικό να έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των δυσκολιών του, ώστε να μην προκύψουν δυσκολίες μαθησιακού επιπέδου