Πόσο διαρκεί η λογοθεραπεία;

Η διάρκεια εξαρτάται τόσο από τις δυσκολίες και την φύση της διαταραχής, όσο και από το ρυθμό που ανταποκρίνεται το κάθε περιστατικό, αλλά και την διάθεση για συνεργασία και τη θέληση του ίδιου και του περιβάλλοντός του. Συνήθως, τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή σε σύντομο χρονικό διάστημα.