Προειδοποιητικές ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών στη προσχολική ηλικία

 

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες συνήθως φανερώνονται από την αρχή της φοίτησης στο σχολείο. Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται ως δυσκολίες που μπορεί να εμποδίσουν την μάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. Για κάποιον που δεν έχει παρατηρήσει το παιδί κατά την μαθησιακή διαδικασία είναι δύσκολο να αντιληφθεί το πρόβλημα.

Ορισμένα παιδιά λοιπόν μπορεί να προβληματίσουν τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς, γιατί ενώ φαίνονται έξυπνα, δεν αποδίδουν στα μαθήματα. Με τον καιρό τα παιδιά αυτά συνειδητοποιούν τη δυσκολία τους, αυτό έχει σαν συνέπεια να χάνουν την αυτοεκτίμηση τους και να δέχονται όλο και περισσότερο την πίεση του σχολείου και των γονιών τους.  

Αρκετοί μελετητές ασχολήθηκαν συστηματικά με τα ελλείμματα που εμφανίζουν τα παιδιά αυτά κατά την προσχολική ακόμη ηλικία και τα οποία μπορεί να προμηνύουν την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα παιδιά παρόλο τις δυσχέρειες που εμφανίζουν διαθέτουν κανονική ή και υψηλή νοημοσύνη. 

Ενδείξεις στην προσχολική ηλικία για πιθανά προβλήματα στη μάθηση: 

 • Επιβραδυνόμενη γλωσσική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται καθυστέρηση στο παιδί σε ότι έχει να κάνει με την αντίληψη ή την επεξεργασία των προσλαμβανόμενων πληροφοριών και την προφορική έκφραση.

 • Προβλήματα ομιλίας - λόγου. Το παιδί αντιμετωπίζει αρθρωτικές δυσκολίες καθώς και δυσκολίες στην ακουστική διάκριση ήχων που μοιάζουν.

 • Δυσκολία στη σύνταξη των προτάσεων. Ο λόγος του αποτελείται από απλές λέξεις ή προτάσεις.

 • Δυσκολίες στην προσοχή και την συγκέντρωση.

 • Παραιτείται συχνά από δραστηριότητες που χρειάζονται ακουστική κατανόηση και συζήτηση. 

 • Το παιδί εμφανίζει δυσκολία στο να τοποθετήσει τις σκέψεις του σε μια σειρά όταν συζητάει ή περιγράφει κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Συνήθως αναλώνεται σε λεπτομέρειες άσχετες με αποτέλεσμα να χάνει τον ειρμό του.

 • Εμφανίζει αδεξιότητα στις κινήσεις του, συχνά σκοντάφτει και ρίχνει κάτω τα αντικείμενα που θέλει να πιάσει.

 • Παρατηρείται αμφιδεξιότητα, το παιδί δεν έχει καταλήξει ποια πλευρά του σώματος θα χρησιμοποιήσει.  

 • Δυσκολία σε δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τη χρήση του ψαλιδιού ή του μολυβιού (φτωχός κινητικός έλεγχος). 

 • Ξεχνά η χάνει εύκολα τα πράγματα του.

 • Εκτελεί με αργούς ρυθμούς εντολές. 

 • Δυσκολεύεται να παραμείνει ήσυχο για αρκετή ώρα.

  Όλα τα παραπάνω θεωρούνται μόνο ενδείξεις. Σε κάθε περίπτωση, αν το παιδί εμφανίσει κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες δεν σημαίνει ότι θα παρουσιάσει μαθησιακή δυσκολία. Ωστόσο, η έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών αυτών σημαδιών από τον ενήλικα μπορεί να οδηγήσει στην άμεση αξιολόγηση του παιδιού από τον ειδικό. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να  επισημανθεί ότι το μέλλον ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες στην σύγχρονη εποχή μόνο αισιόδοξο μπορεί να είναι, αφού η παρεχόμενη γνώση είναι μεγάλη σε σχέση με αυτή του παρελθόντος. Τα παιδιά αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στις σχολικές τάξεις της γενικής εκπαίδευσης χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, αλλά και τη συστηματική αντιμετώπιση της διαταραχής.