Κοινωνικές Δεξιότητες

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αλληλεπιδράσουμε με τους άλλους, να επικοινωνήσουμε και να κοινωνικοποιηθούμε. Για μια επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση απαιτούνται:

 • Η κατανόηση των λεκτικών μηνυμάτων που μας μεταδίδει ο συνομιλητής και η κατάλληλη απόκριση σε αυτά.
 • Η κατανόηση των μη λεκτικών μηνυμάτων (εκφράσεις προσώπου, κινήσεις κ.α.).
 • Η ενσυναίσθηση.
 • Η βλεμματική επαφή.
 • Η ικανότητα προσαρμογής ανάλογα με το επικοινωνιακό σύντροφο και το επικοινωνιακό περιβάλλον (π.χ. χρήση πληθυντικού ευγενείας κ.α.).

Κάποια παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα την μειωμένη αυτοπεποίθηση και αδυναμία στη σύναψη φιλικών σχέσεων. Η κοινωνικοποίηση επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του παιδιού και το συνοδεύει μέχρι την ενήλικη ζωή του.  Μέσα από τα ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με τον σωστό τρόπο, με κατάλληλη καθοδήγηση και ενίσχυση.

Μέσα από την δημιουργία ομάδων με παιδιά ανάλογων δυνατοτήτων που όμως μπορούν να δώσουν και να πάρουν το ένα από το άλλο θετικά στοιχεία και την κατάλληλη προσαρμογή των δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες τους στοχεύουμε στην ενίσχυση:

 • Της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Την αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση.
 • Τις δεξιότητες ομαδικού παιχνιδιού 
 • Την υπευθυνότητα
 • Την κατανόηση των κοινωνικών κανόνων
 • Την διαχείριση της ήττας
 • Την έννοια της αλληλοβοήθειας, του σεβασμού

      κ.α.

Συνοψίζοντας, στόχος μας είναι η ανάπτυξη επιθυμητών δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την ψυχολογία του παιδιού και θα το βοηθήσουν να ενταχθεί στην ομάδα συνομηλίκων, στο σχολείο και στο κοινωνικό σύνολο, με την ταυτόχρονη λείανση μη επιθυμητών συμπεριφορών.