Σχολή Γονέων

Οι σχολές γονέων ξεκίνησαν με στόχο να υποστηρίξουν τους γονείς στον δύσκολο ρόλο τους. Η ανατροφή των παιδιών είναι ίσως ο πιο σημαντικός και απαιτητικός ρόλος για ένα ενήλικα.

Οι γονείς είναι αυτοί που διαμορφώνουν την προσωπικότητα των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής των παιδιών, δηλαδή πριν ενταχθούν στα σχολικά πλαίσια, οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον αποτελούν το σχεδόν αποκλειστικό πρότυπο για αυτά.

Παρόλα αυτά ο ρόλος τους δεν σταματά εδώ, αφού η οικογένεια αποτελεί ένα σημείο σταθερότητας που πάντα τα παιδιά θα βρίσκουν υποστήριξη και καθοδήγηση, εφοδιάζοντας τα με τα κατάλληλα εφόδια για να αναπτύξουν σταθερή ψυχική υγεία και ολοκληρωμένη προσωπικότητα ικανή να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία.

Όμως, όλοι οι γονείς συχνά αντιμετωπίζουν καταστάσεις που δυσκολεύονται να διαχειριστούν. Η Σχολή Γονέων απευθύνεται σε γονείς που έχουν κοινό σημείο το ενδιαφέρον και την αγάπη προς τα παιδιά τους, αλλά και τη θέληση τους για γνώση και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της προσωπικότητας των παιδιών τους.

Έτσι, τους δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούν τόσο με άλλους γονείς, όσο και με τους συνεργαζόμενους ειδικούς ψυχικής υγείας του κέντρου και μέσα από συζήτηση να σκεφτούν και να βρουν χρήσιμες και πολύτιμες απαντήσεις στα ερωτήματά τους.