Τελωνιάτου Μαρία

Βοηθός Εργοθεραπείας

Η Μαρία Τελωνιάτου γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα Αττικής και είναι απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ με ειδικότητα «Βοηθός Εργοθεραπείας».

Κατά την διάρκεια της φοίτησής της πραγματοποίησε στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της κλινική και πρακτική άσκηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», υπό την εποπτεία καταρτισμένων εργοθεραπευτών, καθώς και στο Κέντρο Θεραπειών Παιδιών και Ενηλίκων  «Λόγο και Έργο Θεραπεύειν», όπου εκπαιδεύτηκε στην ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργικότητας παιδιών και ενηλίκων.

Επιπλέον, συμμετείχε σε πρόγραμμα εθελοντισμού αυτιστικών παιδιών σε ανοιχτό σχολείο στο Γουδί Αττικής, με έμφαση στην ψυχαγωγία μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων.  Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο τομέα ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη.

Μέχρι σήμερα παρακολουθεί εποπτείες εργοθεραπείας και λαμβάνει μέρος σε πολλά σεμινάρια και ημερίδες με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων της καθώς και την εκμάθηση νέων μεθόδων παρέμβασης. Κάποια από τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ειναι:

  • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (Sensory integration therapy)
  • Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση παιδιών με ποιοτικές και ποσοτικές αποκλίσεις από την τυπική ανάπτυξη (ΒΟΒΑΤΗ)
  • Μαθησιακές Δυσκολίες 
  • Δυσγραφία
  • Βίο κινητική προσέγγιση λαβών γραφής και αντισταθμιστικές εργονομικές παρεμβάσεις
  • Η οπτική αντίληψη στον αυτισμό 
  • Παράλληλη στήριξη και παιχνίδι 
  • Α' Βοηθειών σε παιδιά
  • Μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές ελλειμματικής προσοχής
  • Βιωματικό εργαστήριο παιγνιοθεραπείας