Τελωνιάτου Μαρία

Βοηθός Εργοθεραπείας

Η Μαρία Τελωνιάτου γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα Αττικής και είναι απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ με ειδικότητα «Βοηθός Εργοθεραπείας».

Κατά την διάρκεια της φοίτησής της πραγματοποίησε στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της κλινική και πρακτική άσκηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», υπό την εποπτεία καταρτισμένων εργοθεραπευτών, καθώς και στο Κέντρο Θεραπειών Παιδιών και Ενηλίκων  «Λόγο και Έργο Θεραπεύειν», όπου εκπαιδεύτηκε στην ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργικότητας παιδιών και ενηλίκων σε τομείς-δραστηριότητες όπως:

  • γνωστικός τομέας: συγκέντρωση προσοχής, μνήμη, οπτική διάκριση, οργάνωση και εκτέλεση οδηγιών
  • κοινωνικότητα: επικοινωνία, αλληλεπίδραση, συμπεριφορά
  • ψυχαγωγία: συμμετοχή σε συμβολικό, κατασκευαστικό, κινητικό, δυαδικό, ομαδικό παιχνίδι
  • εκπαίδευση: συμμετοχή σε σχολικά παιχνίδια, στις προσχολικές και σχολικές δραστηριότητες-εργασίες, συνεργασία, συγκέντρωση, συνέπεια, κατανόηση και ακολουθία προγραμμάτων, ρόλων και οδηγιών

Επιπλέον, συμμετείχε σε πρόγραμμα εθελοντισμού αυτιστικών παιδιών σε ανοιχτό σχολείο στο Γουδί Αττικής, με έμφαση στην ψυχαγωγία μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων.

Μέχρι σήμερα παρακολουθεί εποπτείες εργοθεραπείας και λαμβάνει μέρος σε πολλά σεμινάρια και ημερίδες με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων της καθώς και την εκμάθηση νέων μεθόδων παρέμβασης. Κάποια από τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ειναι:

  • Α' Βοηθειών σε παιδιά
  • Βίο κινητική προσέγγιση λαβών γραφής και αντισταθμιστικές εργονομικές παρεμβάσεις
  • Μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές ελλειμματικής προσοχής
  • Βιωματικό εργαστήριο παιγνιοθεραπείας
  • Ακρωτηριασμός άκρων και αποκατάσταση