Ορόσημα ηλικίας 3 Μηνών

Ορόσημα Κίνησης

 • Σηκώνει το κεφάλι και το στήθος, όταν βρίσκεται μπρούμυτα
 • Υποστηρίζει πάνω μέρος του σώματος με τα χέρια, όταν βρίσκεται μπρούμυτα
 • Τεντώνει τα πόδια έξω και κλωτσάει, όταν βρίσκεται μπρούμυτα
 • Ανοίγει και κλείνει τα χέρια
 • Φέρνει τα χέρια του στο στόμα
 • Παρατηρεί και χτυπάει κρεμάμενα αντικείμενα
 • Χτυπάει και κουνάει παιχνίδια με τα χέρια του

Ορόσημα Όρασης και Ακοής

 • Αντιμετωπίζει τα πρόσωπα με προσήλωση
 • Ακολουθεί κινούμενα αντικείμενα
 • Αναγνωρίζει γνωστά αντικείμενα και πρόσωπα από απόσταση
 • Ξεκινά να χρησιμοποιεί τα χέρια και τα μάτια του συντονισμένα
 • Χαμογελά στο άκουσμα της φωνής σας
 • Αρχίζει τη “φλυαρία”
 • Αρχίζει να μιμείται κάποιους ήχους
 • Στρέφει το κεφάλι προς την κατεύθυνση του ήχου

Κοινωνικά και συναισθηματικά Ορόσημα

 • Αρχίζει να αναπτύσσει ένα κοινωνικό χαμόγελο
 • Απολαμβάνει να παίζει με άλλους και κλαίει όταν το παιχνίδι σταματά
 • Γίνεται πιο επικοινωνιακό και εκφραστικό χρησιμοποιώντας το πρόσωπο και το σώμα του
 • Μιμείται κάποιες κινήσεις και εκφράσεις του προσώπου
   

Ανησυχούμε όταν: 
Αν και κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του τρόπο και το δικό του ρυθμό, η μη επίτευξη ορισμένων ενδιάμεσων στόχων μπορεί να σημάνει ιατρικά ή αναπτυξιακά προβλήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προειδοποιητικά σημάδια στο βρέφος σας σε αυτήν την ηλικία, θα πρέπει να τα συζητήσετε με τον παιδίατρό σας.

 • Δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε δυνατούς ήχους
 • Δεν παρατηρεί τα χέρια του (μετά τους δύο μήνες)
 • Δεν χαμογελά στο άκουσμα της φωνής σας (μετά τους δύο μήνες)
 • Δεν ακολουθεί τα κινούμενα αντικείμενα με τα μάτια του (από δύο έως τρεις μήνες)
 • Δεν κρατά ή κουνά αντικείμενα (μετά τους τρεις μήνες)
 • Δεν χαμογελά σε ανθρώπους (μετά τους τρεις μήνες)
 • Δεν μπορεί να στηρίξει το κεφάλι του (μετά τους τρεις μήνες)
 • Δεν προσπαθεί να πιάσει τα παιχνίδια του (από τρεις έως τέσσερις μήνες)
 • Δεν φλυαρεί (από τρεις έως τέσσερις μήνες)
 • Δεν φέρνει αντικείμενα στο στόμα του (στους τέσσερις μήνες)
 • Αρχίζει την φλυαρία, αλλά δεν προσπαθεί να μιμηθεί κάποιον από τους ήχους σας (στους τέσσερις μήνες)
 • Δεν δίνει προσοχή σε νέα πρόσωπα, ή φαίνεται ότι είναι πολύ φοβισμένο από νέα πρόσωπα