Αφασία

Αφασία

Περιγραφή Διαταραχής:

Η αφασία ορίζεται ως:

Eπίκτητη διαταραχή της επικοινωνίας που προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη και χαρακτηρίζεται από μείωση των γλωσσικών λειτουργιών: του προφορικού λόγου, της ακουστικής αντίληψης, της ανάγνωσης και της γραφής (Brookshire, 1993).

Συνοπτικά, η αφασία είναι:

 • Νευρογενής
 • Επίκτητη
 • Διαταραχή του λόγου (προφορικού και γραπτού)

Ο τύπος της αφασίας ορίζεται με βάση την:

 • Ευφράδεια αυθόρμητου λόγου
 • Ακουστική κατανόηση
 • Επανάληψη 
 • Κατονομασία

Γενικά οι τύποι αφασίας διαφέρουν ανάλογα με:

 • Το σημείο βλάβης
 • Το μέγεθος
 • Γλωσσικά χαρακτηριστικά
 • Το χρόνο ανάρρωσης από την οξεία βλάβη

Αίτια της Αφασίας:

Η πιο συχνή αιτία εμφάνισης (σε ποσοστό 85%) είναι το εγκεφαλικό ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε). Άλλες αιτίες μπορεί ναι είναι Εγκεφαλικό τραύμα και εξελισσόμενες νευρογενείς παθήσεις.

Θεραπεία της Αφασίας:

Η αποκατάσταση της αφασίας διεξάγεται αρχικά μέσα σε ιατρικό περιβάλλον και εν τέλει οπουδήποτε με τη βοήθεια των μελών της οικογένειας. Ένας Λογοθεραπευτής ακολουθεί γενικές οδηγίες για την περίθαλψη και ειδικές οδηγίες για την αφασία, που δίνονται από επαγγελματικούς οργανισμούς, σε συνδυασμό με το ατομικό πρόγραμμα θεραπείας που θα διαμορφωθεί μετά από την λογοθεραπευτική αξιολόγηση.