Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία

Πρόκειται για κινητική διαταραχή ομιλίας, λόγω πάθησης του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπου υπάρχει δυσκολία στον συντονισμό και προγραμματισμό των κινήσεων που πρέπει να εκτελέσουν οι αρθρωτές (γλώσσα, χείλη, γνάθος, υπερώα) για την παραγωγή καταληπτής ομιλίας. Το παιδί με λεκτική δυσπραξία, ενώ ξέρει τι θέλει να πει, δεν μπορεί να προγραμματίσει κατάλληλα τις αρθρωτικές κινήσεις που απαιτούνται.

Βασικά χαρακτηριστικά είναι:

  • Η αστάθεια και η ποικιλομορφία λαθών με αντικατάσταση, απαλοιφή και παραποίηση ήχων.
  • Δυσκατάληπτη ομιλία με δυσκολία στη μίμηση λέξεων και φράσεων, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει το μήκος της λέξης ή φράσης.
  • Χαρακτηριστικό προσδιορισμού τέτοιου τύπου δυσκολιών είναι η αδυναμία διαδοχοκίνησης, δηλαδή η επανάληψη λέξεων, όπως «πατάκι», «πα-τα-κα».
  • Συχνά συνυπάρχουν και προσωδιακές δυσκολίες.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μιλάμε για Απραξία.