Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Περιγραφή Διαταραχής:

Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Δ.Α.Φ.) είναι μία ευρύτερη κατηγορία διαταραχών που περιλαμβάνει πέντε διαταραχές:

i.Τον αυτισμό

ii.Τη διαταραχή Rett

iii.Την παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή

iv.Τη διαταραχή Asperger

v.Τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς

Χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και από επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα. Τα συμπτώματα αλλά και η σοβαρότητά τους διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Αίτια Δ.Α.Φ.:

Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αυτισμός είναι μία εκ γενετής διαταραχή του εγκεφάλου που επηρεάζει τον τρόπο που ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Η αιτία εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Κάποιες έρευνες υποδεικνύουν ένα νευρολογικό πρόβλημα που επηρεάζει εκείνα τα τμήματα του εγκεφάλου, τα οποία επεξεργάζονται την γλώσσα και τις πληροφορίες που δίνουν οι αισθήσεις. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν πως η αιτία του αυτισμού είναι μάλλον βιολογική, όμως ίσως να μην είναι και η μόνη.