Διαταραχές Ροής Ομιλίας

Διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας η οποία είναι δυσανάλογη με την ηλικία του ατόμου. Υπάρχουν δύο είδη διαταραχών ροής: 

α) Τραυλισμός 

Ο τραυλισμός εμφανίζεται στις ηλικίες 3 έως 8 ετών και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα συνεχίζει την εμφάνιση του και κατά την ενηλικίωση του ατόμου. Είναι πιο συχνός στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια σε αναλογία 3:1 και τα αίτια του είναι είτε κληρονομικά, είτε ψυχογενή.

Συμπτώματα :

Τα συμπτώματα του τραυλισμού διακρίνονται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Επίσης, διαφέρουν από άτομο σε άτομο και ποικίλουν σε ένταση.

1)Πρωτογενή 

 • Επαναλήψεις ήχων ( π.χ πππππίτα)
 • Επιμήκυνση ήχων (π.χ φφφφφφφφαγητό)
 • Επανάληψη λέξεων (π.χ και – και – και )
 • Μπλοκαρίσματα (π.χ μπ………. μπαίνω)

2) Δευτερογενή 

 • Εμφάνιση τικ
 • Κλείσιμο ματιών
 • Έντονο βλεφάρισμα 
 • Εφίδρωση χεριών
 • Άγχος
 • Ντροπή
 • Φόβος

β) Ταχυλαλία

Η ταχυλαλία είναι μια επίσης διαταραχή της φυσιολογικής ροής της  ομιλίας. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η υπερβολική ταχύτητα ομιλίας και η απουσία παύσεων.

Χαρακτηριστικά:

 • Υπερβολικά γρήγορη ταχύτητα ομιλίας
 • Απουσία παύσεων
 • Κακός συντονισμός αναπνοής
 • Παράληψη φωνημάτων-συλλαβών
 • Ακατάληπτη ομιλία από τρίτους

Πρόγραμμα Παρέμβασης:

Το πρόγραμμα παρέμβασης διαμορφώνεται έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στόχος του προγράμματος παρέμβασης είναι η εκμάθηση της σωστής ομιλίας και τεχνικών αυτοελέγχου.