Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής

Η εργοθεραπεία αποτελεί πρωταρχικής σημασίας θεραπευτική παρέμβαση διότι υποστηρίζει την ανάπτυξη, την διατήρηση και βελτίωση δεξιοτήτων απαραίτητων για την εκπλήρωση καθημερινών δραστηριοτήτων στην ζωή (ΔΚΖ) μας. Ο εργοθεραπευτής με την αξιολόγηση έργου και την παρέμβαση μπορεί να προσφέρει στα άτομα την δυνατότητα να συμμετέχουν σε λειτουργικούς ρόλους της καθημερινότητας, απαραίτητους για την ανεξάρτητη διαβίωση, την συμμετοχή σε δραστηριότητες με άλλους και την ποιότητα ζωής του ατόμου. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σίτιση, ένδυση- υπόδηση, η τουαλέτα, η μεταφορά μας μέσα στα απαιτούμενα περιβάλλοντα, το παιχνίδι και οποιοδήποτε έργο επιλέγουμε να ενορχηστρώνει το ρεπερτόριο της έργο-συμπεριφοράς μας. Πιο συγκεκριμένα, οι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής χωρίζονται σε δύο κύριες υποκατηγορίες: