Δυαδική Θεραπεία παιδιών

Ανάλογα με το είδος του παρουσιαζομενου προβλήματος κατά την διαγνωστική εκτίμηση, προτείνεται θεραπεία είτε του παιδιού, είτε του γονεϊκού ζεύγους, είτε της οικογένειας ή συνδυασμός των ανωτέρω. Η δυαδική ψυχοθεραπεία παιδιών περιλαμβάνει συναντήσεις με εξειδικευμένο θεραπευτή, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τεχνικές (παιχνίδι, μουσική, παραμύθι, σχέδιο ζωγραφικής).