Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι ένα είδος μαθησιακής δυσκολίας η οποία οφείλεται σε νευρολογικούς παράγοντες. Είναι μια διαταραχή στην γλωσσική επεξεργασία η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκολιών στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία.

Τα άτομα με δυσλεξία δεν παρουσιάζουν χαμηλή νοημοσύνη απλά μια αδυναμία στην επεξεργασία των εισερχόμενων πληροφοριών.

Η δυσλεξία εκδηλώνεται με μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια και συνήθως τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την φοίτηση στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Κύρια συμπτώματα:

Γλώσσα:

 

 • Δεν θυμάται ήμερες της εβδομάδας, το αλφάβητο και τους αριθμούς.
 • Δεν ονομάζει αντικείμενα.
 •  Δεν προφέρει σωστά της λέξεις-σύγχυση φωνημάτων (β-δ-φ-θ).
 • Δεν ακολουθεί εντολές.
 • Δεν βρίσκει λέξεις που ομοιοκαταληκτούν.

 

Ανάγνωση:

 

 • Αδυνατεί να αναγνωρίσει και να ονομάσει τα γράμματα.
 • Διαβάζει με δυσανάλογο ρυθμό και τρόπο για την ηλικία του.
 • Δεν μπορεί να αλλάξει τη σειρά των ήχων μέσα στη λέξη.
 • Αδυνατεί να ξεχωρίσει γράμματα και λέξεις που μοιάζουν
 • Χάνει τη σειρά κατά την ανάγνωση.

 

Γραφή:

 

 • Ο ρυθμός αντιγραφής είναι δυσανάλογος με την ηλικία του παιδιού.
 • Παραλείπει ή μπερδεύει γράμματα, αριθμούς ή λέξεις.
 • Κάνει πολλά και διαφορετικά ορθογραφικά λάθη.

 

Μαθηματικά:

 • Δεν αφομοιώνει τα σύμβολα των πράξεων
 • Αδυνατεί να αφομοιώσει τον πίνακα της προπαίδειας
 • Αδυναμία στην επίλυση των προβλημάτων.

Πρόγραμμα Παρέμβασης

Το πρόγραμμα παρέμβασης εστιάζεται στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων που είναι υπεύθυνες για τη σωστή ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά