Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

 

Η Ειδική γλωσσική διαταραχή ορίζεται ως καθυστερημένη ή παρεκκλίνουσα γλωσσική ανάπτυξη σε ένα παιδί που δεν έχει γνωστικές, νευρολογικές ή κοινωνικές δυσκολίες. Η λέξη «ειδική» χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η γλωσσική διαταραχή παρατηρείται στα πλαίσια μίας κατά τα άλλα φυσιολογικής ανάπτυξης (Bishop, 1997, Gleason, 2001). Τα παιδιά με ΕΓΔ δεν παρουσιάζουν καμία διαταραχή στην ακοή, όραση, στην νοημοσύνη και τη συναισθηματική ανάπτυξη.

 

Χαρακτηριστικά και συμπτώματα Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής:

 

  • Διαταραχές σε όλες τις δομές της γλώσσας (μορφή, χρήση και περιεχόμενο της γλώσσας). Ιδιαίτερη απόκλιση σε σχέση με τους συνομήλικούς τους εντοπίζεται στην κατάκτηση της σύνταξης και της μορφολογίας της γλώσσας.
  • Μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες και συνεπώς κοινωνικές σχέσεις.