Φωνολογικές Διαταραχές

Με τον όρο φωνολογικές διαταραχές χαρακτηρίζουμε τις διαταραχές που εμφανίζονται στην ομαλή ανάπτυξη την ομιλίας ενός ατόμου. Συχνά συγχέονται με τις διαταραχές της άρθρωσης, όμως στην προκειμένη περίπτωση η ανάπτυξη και λειτουργία των αρθρωτών είναι φυσιολογική.

Αίτια:

  • Γενετική προδιάθεση (κληρονομικότητα)
  • Συναισθηματική ανωριμότητα
  • Χαμηλό νοητικό δυναμικό
  • Μερική απώλεια ακοής
  • Διαταραχή στην ακουστική αντίληψη, διάκριση και επεξεργασία των ήχων

Χαρακτηριστικά:

  • Απλοποίηση συλλαβών (π.χ.  πέλο αντί για τη λέξη καπέλο)
  • Αναδιπλασιασμό συλλαβών ( π.χ.  τίτι αντί για τη λέξη σπίτι)
  • Παράλειψη συλλαβών (π.χ.  κάβι αντί για τη λέξη καράβι)
  • Αντικατάσταση φωνήματος ( π.χ.  φάλασσα αντί για τη λέξη θάλασσα)
  • Μετάθεση φωνημάτων ( π.χ.  ποτροκάλι αντί για τη λέξη πόρτοκάλι)

Τόσο οι αρθρωτικές διαταραχές, όσο και οι φωνολογικές διαταραχές έχουν καλή πρόγνωση. Όσο πιο γρήγορα γίνουν αντιληπτές, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα αντιμετωπιστούν καθιστώντας την ομιλία του ατόμου σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να ταλαιπωρούν και να δυσκολεύουν το άτομο και σε άλλους τομείς  για το υπόλοιπο της ζωής του.