Καθυστέρηση ομιλίας και λόγου

Πότε μιλάμε για καθυστέρηση ομιλίας και λόγου; 

 • Το παιδί περίπου σε ηλικία 12 μηνών:
 • Λέει «μαμά» «μπαμπά» και απευθύνεται στα αντίστοιχα πρόσωπα.
 • Σε ηλικία 24 μηνών:
 • Χρησιμοποιεί φράσεις.
 • Ακολουθεί απλές εντολές.
 • Αναγνωρίζει καθημερινά αντικείμενα, μέλη της οικογένειας και τα μέρη του σώματός του.
 • Μιμείται συλλαβές λέξεις και ήχους ζώων.
 • Γυρίζει στο όνομά του.

Αν το παιδί σε ηλικία 3 ετών δεν έχει αναπτύξει τις παραπάνω δεξιότητες και το λεξιλόγιό του δεν αναπτύσσεται ή παραμένει σταθερό σε λιγότερες από 15 λέξεις, τότε μιλάμε για καθυστέρηση ομιλίας και λόγου.

Αίτια

Κάποιες φορές είναι εύκολο να προσδιοριστεί η αιτία καθυστέρησης ανάπτυξης ομιλίας και λόγου και κάποιες φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Κάποιες συχνές αιτίες είναι οι εξής:

 • Απώλεια ακοής και χρόνιες ωτίτιδες
 • Αδυναμία ή διαταραγμένη κίνηση των αρθρωτών
 • Αδυναμία ακουστικής διάκρισης ήχων
 • Νοητική καθυστέρηση
 • Προωρότητα
 • Εγκεφαλική βλάβη
 • Γενετικές ανωμαλίες

 κ.α.

Όσο πιο γρήγορα ενταχθεί το παιδί σε πρόγραμμα λογοθεραπείας, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες καθιστώντας την ομιλία του ατόμου σε φυσιολογικά επίπεδα.