Κοινωνικών δεξιοτήτων

Στα κέντρα ειδικών θεραπειών “λόγου...μάθηση”, εκτός από τις ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται και ομαδικά προγράμματα. Μέσα από αυτά τα προγράμματα ενισχύεται: 

  • η κοινωνικοποίηση, 
  • η συνεργασία, 
  • η ενσυναίσθηση, 
  • η αυτοπεποίθηση, 
  • η υπευθυνότητα 
  • η οριοθέτηση κ.α. 

Στόχος μας είναι η ομαλότερη ένταξη των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.