Ψυχοθεραπευτική Ομάδα παιδιών

Αφορά στη χρήση ομαδικών μεθόδων σε συνδυασμό με εκφραστικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι ομάδες συντονίζονται από εξειδικευμένους θεραπευτές και απευθύνονται σε παιδιά με συναισθηματικές, σχολικές ή άλλου τύπου δυσκολίες.