Βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα λέγοντας εννοούμε την μείωση της ακουστικής ικανότητας του ατόμου. Η πλήρης έκπτωση ακουστικής ικανότητας καλείται κώφωση.  Η Κώφωση μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο αυτιά. Όσον αφορά και τα δύο όργανα της ακοής τότε το άτομο θεωρείται κωφό (Ηλιάδης & συν., 2011).

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι βαρηκοΐας:

  1. Αγωγιμότητας που οφείλεται σε παθήσεις του εξωτερικού ή του μεσαίου αυτιού.
  2. Νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα που σχετίζεται με διαταραχή στον κοχλία, το ακουστικό νεύρο ή το υπόλοιπο τμήμα της ακουστικής οδού.
  3. Μικτή βαρηκοΐα. Η Βαρηκοΐα στην οποία υπάρχουν στοιχεία αγωγιμότητας και συστατικά νευροαισθητήριας.