Προληπτικός έλεγχος

Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού σας και τυχόν δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει απευθυνθείτε στα κέντρα μας για έναν δωρεάν προληπτικό έλεγχο. Στόχος μας είναι τόσο η ενημέρωση των γονέων, όσο και η έγκαιρη αξιολόγηση και ανίχνευση δυσκολιών που σχετίζονται με την ομιλία, τον λόγο και τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής.